Polityka Prywatności


Polityka prywatności Fundacji „Pomóżmy Dzieciom”

I.    Informacje ogólne

1.    Operatorem serwisu http://pomozmy-dzieciom.org.pl jest Fundacja „Pomóżmy Dzieciom”, z siedzibą w Warszawie 00-823, ul. Krochmalna 2/608, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000130515, REGON:  012721090, NIP: 5272184790 („Fundacja”).
2.    Fundacja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

II.    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

a)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja.
b)    Administrator przetwarza wyłącznie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu.
c)    Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji statutowych celów Fundacji oraz w celu przesyłania informacji o działaniach Fundacji (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
d)    Pani/Pana dane osobowe gromadzone są za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Fundacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
e)    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
3)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
4)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
5)    prawo do przenoszenia danych osobowych;
6)    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

f)    Fundacja przechowuje Pania/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim zostały zebrane, nie dłużej niż do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
g)    Fundacja nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
h)    W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody.
i)    Fundacja nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów i organów upoważnionych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
j)    W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
k)    W przypadku pytań odnośnie przetwarzanych danych lub skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy o kontakt z Fundacją na adres ul. Krochmalna 2/608, 00-823 Warszawa lub drogą elektroniczną: fundacja@pomozmy-dzieciom.org.pl.

III.    Dane gromadzone za pośrednictwem stron Fundacji „Pomóżmy Dzieciom” (pomozmy-dzieciom.org.pl)

1.    Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzimy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym celu.
2.    Nasza strona automatycznie zbiera niektóre dane użytkowników, w tym: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających.
3.    Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą Google Analytics), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, w tym w szczególności zapewniać mu wysoką jakość merytoryczną, analizować czy struktura strony nie zawiera błędów.
4.    Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji. Nie przekazujemy żadnych gromadzonych przez stronę danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów.
 
IV.    Polityka dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa: pomóżmy-dzieciom.org.pl wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Zakres gromadzonych danych dotyczy między innymi adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rozmiaru czcionki, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Stosujemy cookies w celu zbierania informacji o sposobie korzystania naszej strony i poprawnej konfiguracji serwisu, a także w celu zapamiętania ustawień użytkownika (np. język, rozmiar czcionki itp.). Wykorzystujemy cookies do analizy, badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony Fundacji. Wiedza ta pozwala nam ulepszać strukturę i zawartość naszych stron.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, tak by nie zbierały ww. informacji. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych na naszej stronie.

O tym, jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań, dowiedzieć się można na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

V.    Postanowienia końcowe

Aktualna treść Polityki Prywatności jest zamieszczona  na stronie internetowej  Fundacji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny